Rippl-Rónai Emlékház

Kaposvár, Róma-hegy
Telefon:06 (82) 422-144

Nyitva tartás téli: 11.01.-03.31.: 10-16 óráig
Nyitva tartás nyári: 04.01.-10.31.:10-18 óráig
Hétfő: szünnap
Ünnepi nyitva tartás: A múzeum a karácsonyi ünnepek, valamint a húsvét hétfő kivételével ünnepnapokon nyitva van. Az állami ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a belépés ingyenes, illetve minden hónap első vasárnapján a diákok és a diákokkal érkező szülők számára a belépés díjtalan.

Belépőjegyek:
Teljes árú: 1400Ft
Kedvezményes: 700Ft
Családi jegy: 2500 Ft
Csoportos jegy (teljes árú): 1200Ft
Csoportos jegy (kedvezményes): 600Ft
Szakmai tárlatvezetés: 2500 Ft/csoport

A Róma Villában lakott Rippl-Rónai József, a magyar festészet kiemelkedő alakja. A szobák a művész saját bútoraival és nyolcvan képével kerültek berendezésre, hűen tükrözve az eredeti állapotokat. Az otthoni környezet és a családi atmoszféra Rippl-Rónai művészetének állandó témául szolgált. A művészi kifejezés érdekében merész formai, stílusbeli újításokra vállalkozott.

E nagy művész 1861. május 23-án született Kaposváron a Zárda utcában. Édesapja Rippl József megbecsült igazgató-tanítója volt az úgynevezett “cigli–iskolának”, a szakmunkásképző elődjének. Édesanyja Knezevich Anna Paulina négy fiúgyermeket nevelt fel, majd katolikus leányneveldét vezetett. 

József 1884-ben, 23 éves korában kezdte el művészi tanulmányait a Müncheni Akadémián. Diez és Herterich élőmodelles osztályának növendéke volt három évig. 1887-ben a Magyar Állami ösztöndíjával Párizsba utazott. Az ott élő időskorú Munkácsy Mihály segédje lett, miközben megismerkedett a stílusújító törekvésekkel is. Két évig Munkácsy műveinek másolásából élt. A nagy romantikus realista művész hanyatló korszakának szalonképeit sokszorosította a műkereskedelem igényének megfelelően. Az önálló művészi útja érdekében elhagyta mesterét. Barátnőjével Lazarine-nal és skót festőművész barátjával, Knowles-sel közösen bérelt lakásában élt 1902-ig. Az anyagi nélkülözések közepette is vállalta a modern művészek kezdeti népszerűtlenségét.1892-ben önálló kiállítással mutatkozott be a párizsi osztrák–magyar követség épületében. Tisztelők és barátok kis csoportja jelentette számára a bíztató, lelkesítő hatást, amellyel kitartott művészi elvei mellett.

Igyekezett Budapesten is ismertté válni. Andrássy Tivadar gróf megbízta őt egy ebédlő–berendezés egységes stílusú megtervezésére, s az iparművészeti kivitelezés irányítására. Időközben hazalátogatott Kaposvárra, s szeretettel festette meg a szülei és testvérei arcképét. A hazai értetlen fogadtatás ellenére elhagyta Párizst és visszatért Kaposvárra. 

A siker 1906-ban köszöntött be nála, amikor a Könyves Kálmán Műkiadónál 318 művet mutatott be.

A magyar művészetben példátlan közönségsiker, képvásárlási láz vette körül Rippl-Rónait. A fővárosi művészkörök vezéralakja, s az újként megalakult Magyar Impresszionisták és Naturalisták köre (A MIÉNK) tagja lett. Bérelt egy műtermet Budán és a Műhely nevű iparművészeti vállalkozás szervezésébe kezdett. A hazai lakáskultúra modernizálása volt a célja, miközben végre megvalósíthatta a saját ideális intim otthonát is. 1908-ban árverés útján vásárolta meg Kaposvár szélén a szőlősgazdák övezetében, parkos ligettel körülzárt emeletes nyaralóépületet gazdasági házakkal, szántóval és legelővel. Kész művészparadicsom volt már. Egy Gundy György nevű pesti operaénekes ízlése nyomán formálódott ki 1868-tól, negyven éven át. A Róma Villa nevet is Gundy adta neki, mivel a ház a Róma-hegyen állt.

Rippl-Rónai 1908-ban 10 holdas birtokos gazda lett. A későbbiek során még négy hold szomszédos szőlőt és szántót vett hozzá. Tehenet, birkákat, lovat, szamarat, baromfiakat, méheket, kutyát és pávát tartott. A gazdasági intéző Hegedűs György volt. Ám a jövedelmező gazdálkodás helyett a vendéglátás örömeinek hódolt a ház ura. A művészi értelemben nagyon termékeny festőművész a korábbi évek nyarait rendszerint egy módosabb barátjánál – Kunffy Lajos festőművésznél Somogytúron, gróf Somssich Gézánál Vóta-pusztán, valamint Körtvélyesen töltötte. Ezután már ő nyaraltatta barátait. Medgyessy Ferenc szobrai 1913. óta ma is megtalálhatók a kertben. Ady Endre, Móricz Zsigmond látogatásáról híres történetek íródtak. A festőkollégák közül Márffy Ödön, Galimberti Sándor, Kunffy Lajos, Bernáth Aurél, s a művészettörténész Petrovics Elek és Meller Simon is éltek a szíves vendéglátással.

A vincellérházból lett a műterem, ám a parkban állt legtöbbször a festőállvány. Általában minden vendég modellként szolgált a képeihez. 1910-ben egy Fenella nevű, szépen éneklő és gitározó angol cigánylány, a kukoricás stílusú képek kedvelt aktmodellje volt. A dal, a zene, a szőlőben megtermett bor, fontos vendégmarasztaló tényezővé vált. Rippl maga is zongorázott, de gyakran meghívták a gimnázium egyik nagyon szépen zongorázó tanárát, Novák Józsefet, aki Grieg, Chopin, Schumann és Liszt műveket játszott.

A magyarországi körülmények azonban nem nagyon kedveztek Rippl-nek. Nem kapott állami megbízásokat freskók, mozaikok terjedelmes méretű kivitelezésére. Az általa védelmezett fiatal, modern művészgeneráció mellőzte őt, emiatt lassan elszigetelődött. A téli hónapokat Budapesten töltötte. Ott festette híres pasztell arcképeit a Nyugat folyóirat íróiról: Babitsról, Szabó Lőrincről, Móricz Zsigmondról és a lipótvárosi szépasszonyokról. Önarcképeit követve figyelhetjük meg a tempós művészi gyakorlathoz szokott Rippl-Rónai sugárzó életenergiájának lassuló, elfáradó parázslását. Egyik modellje, Zorka iránt fellángolt érzései már nem az intim, hanem az eltitkolt kapcsolatáról vallanak.

Hosszas betegeskedés után 1927. november 25-én halt meg Kaposváron.

A Róma-hegyi házban még húsz évig élt magányosan Lazarine asszony. Az őt követő örökösök kegyelettel megőrizték a ház bútorait, relikviáit, amelyeket dr. Martyn Róbert adta múzeumi ajándékul. Az 1978-ban megnyitott Rippl-Rónai József Emlékmúzeum, a századeleji otthon miliőjét nyújtja a látogatóknak.

A Rippl-Rónai képek a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum tulajdonát képezik. A nyolcvan darab mű betekintést enged Rippl-Rónai minden festői periódusába. A földszinti szobákban az indulás éveinek és a párizsi 13 év változatos, nagyszerű kísérleteit láthatjuk. Az emeleti előtérben a dél-franciaországi Banyulsban festett tájképei vannak. Az emeleti középső szoba a kukoricás képek bemutatására szolgál, az oldalsó szobákban családtagokról, barátokról festett pasztell arcképek láthatók. Vitrinek őrzik a művész kitüntetéseit, iparművészeti alkotásait, személyes tárgyait, dokumentumokat. A különálló műteremben Rippl-Rónai festőállványa, festőfelszerelései, pasztelljei, s a falakon sok dokumentum-fényképen követhetjük nyomon életének pillanatait.

A művész háza több, mint 30 évvel ezelőtt nyílt meg a közönség előtt. Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a terület, megnyílt a további tárlatokat befogadó látogatóközpont, amelyben többek között az Andrássy-ebédlő rekonstruált változata is megtalálható. Az ebédlő Gróf Andrássy Tivadar megrendelésére, a család budai palotájába készült, de sajnos 1918-ban elpusztult.

Rekonstruálását régi fotók, valamint a festő fennmaradt eredeti tervei tették lehetővé.

Az Andrássy-ebédlő elnyerte Magyarországon „Az Év Kiállítása 2013” díjat.